Được thành lập tháng 07 năm 2016. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành. Công ty VEPIC có chức năng tổ chức biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản; hợp tác xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm giáo dục phục vụ cho việc dạy – học của giáo viên và học sinh phổ thông, giảng viên và sinh viên cao đẳng, đại học và các đối tượng khác trong xã hội.

+350
tác giả

Đội ngũ tác giả hơn 350 người là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo dục đầu ngành tham gia biên soạn sách giáo khoa, trong đó có 40 chuyên gia đã tham gia xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+780
đầu sách

Bộ sách Cánh Diều hiện có hơn 780 đầu sách giáo khoa, sách chuyên đề học tập, sách giáo viên, sách bài tập, sách tham khảo.

63/63 tỉnh,
thành phố

Mạng lưới phát hành bộ sách Cánh diều rộng khắp 63 tỉnh thành, sẵn sàng phục vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

Hệ sinh thái sản phẩm Cánh Diều

Sách
Giáo khoa

Sách
Giáo viên

Sách
Bài tập

Sách
Tham khảo

Sách
Điện tử

Thiết bị
Giáo dục

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều

Ưu điểm của bộ sách Cánh Diều

“Mang cuộc sống vào bài học
Đưa bài học vào cuộc sống”

Nội dung sách giáo khoa Cánh Diều đổi mới, khoa học, hiện đại, dễ dạy, dễ học, dễ hình thành kiến thức, kỹ năng và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Mua sách

Đơn vị phân phối

Hệ thống phát hành bộ sách Cánh Diều rộng rãi; cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

Xem chi tiết

Tin tức

Xem thêm

Hoạt động đóng góp xã hội